Missie v.v. de Zuiderburen

v.v. de Zuiderburen is een sociale gemoedelijke vereniging voor voetballers voor wie het genieten centraal staat bij hun vrijetijdsbesteding. Het individuele plezier staat voorop, boven het competitieve aspect. Ontspannen in de zuiverste zin van het woord is dan ook een kernwaarde binnen onze club. Verder wordt er veel waarde gehecht aan een goede sfeer waarbij zo goed mogelijk invulling wordt gegeven aan de wensen van het individu.

Visie v.v. de Zuiderburen

v.v. de Zuiderburen streeft er naar zoveel mogelijk spelers te behouden voor de voetbalsport. We willen een stabiele partij zijn in het voetballandschap van Reusel, met respect voor de belangen van de overige partijen.

Algemeen bestuur

- Frans Jansen (voorzitter)
- Michel van de Spijker (vicevoorzitter)
- Jeroen de Rooij (secretaris)
- Stijn Lauwers (penningmeester)
- Ben van der Heijden
- Frits van Sambeeck
- Fabiënne Gooskens
- Pim Peters
- Joran Pijs
Het bestuur van vv de Zuiderburen

Algemene informatie

Jaar van oprichting: 1967
Clubkleuren: groen-wit
Kvk-nummer: 17225522
Correspondentieadres:
Magnoliahof 11
5541 HJ Reusel

E-mailadres: info@zuiderburen.com

Contributie

Actieve leden: €100,-
Oproepkrachten / rustende leden: €50,-
Bestuurs- /commissieleden: €100,-

In de spotlight

banner foto's kampioensfeest Zuiderburen 1

Dropshots

Jarigen


Polletje